Kontakt

Šalji
AUTOELEKTRIKA I AUTOKLIMA
Telefon: 01/ 2004 043
e-mail: aevokic@yahoo.com

AUTOMEHANIKA
Mobitel: 091/ 5199 880
e-mail: mate.vokic@gmail.com

Auto elektrika Vokić d.o.o.


10360 Sesvete, Kanonika Krčelića 11
Zagreb, Hrvatska
MB: 4805828
MBS: 081124417
Broj računa: 23600001102645231, račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR5523600001102645231
OIB: 14031273025
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-17/38532-2.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.
Članovi Uprave: Mate Vokić, Marko Vokić