Ultrazvučno čišćenje injektora

Ultrazvučno čišćenje benzinskih injektora sa Blue star uređajem. Preporuka čišćenja injektora svakih 30.000 km. Vaš automobil će nakon napravljenog čišćenja injektora imati puno bolji rad, čišći ispuh i manju potrošnju.